Římskokatolická farnost Rapotín 17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018 - Římskokatolická farnost Šumperk

Římskokatolická farnost Rapotín 17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018
               
 
Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu máte v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. Výjimkou bude den farní pouti 19. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.
 
V červenci a srpnu, budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.
 
Ve středu je v Šumperku zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00-12.00 a pak od 16.00-18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce. Zpověď bude také na první pátek od 16.30-18.00 hod. V Rapotíně v pátek přede mši svatou.
 
Ve středu jedeme do Ostravy do studia TV Noe. Odjezd v 7.45 hod. od hřiště a pak na zastávkách směrem k Šumperku.  
 
V sobotu 4. 8. bude mše sv. u kostelíčka nad Bludovem v 15.00 hod. Zve P. Otto Sekanina.
 
12. 8. nás zve na pouť farnost Ruda nad Moravou. Podrobnosti jsou na plakátku.
 
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic finančního ředitele (finanční ředitelky) a také správce (správkyně) majetku. Obě pozice s velkým významem pro rozvoj celé arcidiecéze vyžadují morálně zásadového, bezúhonného a loajálního člověka s dostatkem odborných a manažerských zkušeností. Detaily k oběma výběrovým řízením najdete na webu arcidiecéze www.ado.cz.