Římskokatolická farnost Šumperk 14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018

Římskokatolická farnost Šumperk
www.farnostsumperk.cz
14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018
 
               
Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybrali jsme 14 237,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.
 
Ve středu je adorační den farnosti. Adoraci bude předcházet v 8.30 mše svatá a pak po celý den od 9.00 do 18.00 hod. budete moci přicházet na modlitbu v tichu před Nejsvětější Svátostí. Prosíme, ať každý farník obětuje v tento den několik chvil na modlitbu před Eucharistií.
 
Ve středu 1. srpna organizujeme farní výlet do Ostravy, kde se zúčastníme mše svaté přenášené v poledne v TV Noe a také si prohlédneme prostory a seznámíme s procesem vzniku televizních pořadů. Podrobnosti ohlásíme za týden. Přihlašovat se ale můžete už teď na seznam u bočního vchodu. Srdečně zveme.
 
Naši biskupové se na nás obrací s prosbou o podporu petice za ochranu manželství. Jedná se o podporu návrhu na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Petiční archy jsou u bočního vchodu. Je třeba napsat jméno a příjmení, adresu a podepsat se. Poslední kolonka - e-mailová adresa není povinná.