Římskokatolická farnost Rapotín 14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018
               
 
Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybrali jsme 3 077,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 
Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu máte v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. Výjimkou bude den farní pouti 19. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.
 
V červenci a srpnu, budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.
 
Ve středu 1. srpna organizujeme farní výlet do Ostravy, kde se zúčastníme mše svaté přenášené v poledne v TV Noe a také si prohlédneme prostory a seznámíme s procesem vzniku televizních pořadů. Podrobnosti ohlásíme za týden. Přihlašovat se ale můžete už teď na seznam u bočního vchodu. Srdečně zveme.
 
Naši biskupové se na nás obrací s prosbou o podporu petice za ochranu manželství. Jedná se o podporu návrhu na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Petiční archy jsou na stolku vzadu. Je třeba napsat jméno a příjmení, adresu a podepsat se. Poslední kolonka - e-mailová adresa není povinná.