Římskokatolická farnost Bratrušov 14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018

Římskokatolická farnost Bratrušov
www.farnostsumperk.cz
14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018
               
 
Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybrali jsme 1 210,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 
Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu máte dnes v časopise. V Bratrušově budou během prázdnin v některé neděle namísto mší svatých bohoslužby slova se svatým přijímáním vedené jáhnem. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.
 
Ve středu 1. srpna organizujeme farní výlet do Ostravy, kde se zúčastníme mše svaté přenášené v poledne v TV Noe a také si prohlédneme prostory a seznámíme s procesem vzniku televizních pořadů. Podrobnosti ohlásíme za týden. Přihlašovat se ale můžete už teď na seznam u bočního vchodu. Srdečně zveme.
 
Naši biskupové se na nás obrací s prosbou o podporu petice za ochranu manželství. Jedná se o podporu návrhu na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Petiční archy jsou u bočního vchodu. Je třeba napsat jméno a příjmení, adresu a podepsat se. Poslední kolonka - e-mailová - adresa není povinná.