Římskokatolická farnost Šumperk 13. neděle v mezidobí – 1. 7. 2018

Římskokatolická farnost Šumperk
www.farnostsumperk.cz
13. neděle v mezidobí – 1. 7. 2018
               
 
V tomto týdnu ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude v tento den v 9.00 hod. ráno. Ostatní mše svaté během týdne budou beze změny.
 
Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu máte dnes v časopise. V Šumperku o nedělích žádné změny nejsou, v ostatních farnostech ale ano. Dávejte si pozor a řiďte se touto tabulkou, abyste někam nejeli na bohoslužbu zbytečně.
 
Ve středu je zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00-12.00 a pak od 14.00-18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce. Zpověď bude také na první pátek od 16.00-18.00 hod.
 
Sobota je první v měsíci. Proto zveme na mši svatou ke cti Panny Marie spojenou se zásvětnou modlitbou. Modlitba svatého růžence je přede mší svatou. Svatou zpověď stačí vykonat během týdne, je k tomu příležitost. Vyžadované rozjímání či duchovní čtení si každý udělá soukromě.
Již dnes informujeme, že v úterý 11. 7. bude tradičně adorační den farnosti. Podrobné informace máte v děkanátním časopise. Prosíme, abyste s tím počítali.
Děkuji všem, kdo jste přišli na besedu TV Noe. Ve středu 1. srpna organizujeme farní výlet do Ostravy, kde se zúčastníme mše svaté přenášené v poledne v TV Noe a také si prohlédneme prostory a seznámíme s procesem vzniku televizních pořadů. Podrobnosti ohlásíme v dalších týdnech. Přihlašovat se ale můžete už teď na seznam u bočního vchodu. Srdečně zveme.
 
Děkuji všem, kdo jste jakkoliv pomohli připravit farní pouť. Pán Bůh zaplať všem!
 
Nový pan kaplan P. Michal Zahálka bude v Šumperku mít své první bohoslužby v neděli 15. 7. dopoledne.
 
Stále jsou ještě volné intence mší svatých na druhé pololetí, můžete si je nahlásit během týdne ve farní kanceláři.
 
Zveme mladé na pouť na Velehrad. Uskuteční se ve středu 4. července. Pojedeme vlakem ze Šumperka ve 14.09 do Starého Města a pak půjdeme pěšky na Velehrad. Večer bude možnost zúčastnit se Koncertu lidí dobré vůle a ve středu dopoledne slavnostní bohoslužby. Sraz bude ve 13.55 na vlakovém nádraží, návrat ve čtvrtek odpoledne. S sebou: Spacák, karimatku, jídlo, peníze na cestu. Bližší informace v aktuálním časopise.
 
Tuto sobotu 7. 7. zveme do Svitav na primici novokněze Ondřeje Poštulky. Začátek v 10.30 průvodem od hřbitovního kostela. Bližší informace v TamTamu.
 
Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.
 
Děkujeme za vaše dnešní dary pro farnost. Pán Bůh zaplať.