Římskokatolická farnost Rapotín 13. neděle v mezidobí – 1. 7. 2018

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
13. neděle v mezidobí – 1. 7. 2018
               
 
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
pondělí, úterý, středa – mše svatá na faře v 18.15 hod. - P. Jan
 
čtvrtek – sv. Cyrila a Metoděje - mše svatá v kostele v 19.15 hod.
pátek – mše svatá v kostele v 19.15 hod.
 
V tomto týdnu ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude v tento den v 19.15 hod.
 
Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu máte dnes v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. Výjimkou bude den farní pouti 19. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.
 
V červenci a srpnu, budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.
 
Ve středu je v Šumperku zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00-12.00 a pak od 14.00-18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce. Zpověď bude také na první pátek od 16.00-18.00 hod. V Rapotíně v pátek přede mší svatou.
 
Ve středu 1. srpna organizujeme farní výlet do Ostravy, kde se zúčastníme mše svaté přenášené v poledne v TV Noe a také prohlédneme si prostory a seznámíme s procesem vzniku televizních pořadů. Podrobnosti ohlásíme v dalších týdnech. Přihlašovat se ale můžete už teď na seznam vzadu v kostele. Srdečně zveme.
 
Nový pan kaplan P. Michal Zahálka bude v Rapotíně mít svou první bohoslužbu v neděli 22. 7.
 
Zveme mladé na pouť na Velehrad. Uskuteční se ve středu 4. července. Pojedeme vlakem ze Šumperka ve 14.09 do Starého Města a pak půjdeme pěšky na Velehrad. Večer bude možnost zúčastnit se Koncertu lidí dobré vůle a ve středu dopoledne slavnostní bohoslužby. Sraz bude ve 13.55 na vlakovém nádraží, návrat ve čtvrtek odpoledne. S sebou: Spacák, karimatku, jídlo, peníze na cestu. Bližší informace v aktuálním časopise.
 
Tuto sobotu 7. 7. zveme do Svitav na primici novokněze Ondřeje Poštulky. Začátek v 10.30 průvodem od hřbitovního kostela. Bližší informace v TamTamu.
 
Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.
 
Děkujeme za vaše dnešní dary pro farnost. Pán Bůh zaplať.