Římskokatolická farnost Bratrušov 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 22. 4. 2018

Římskokatolická farnost Bratrušov
www.farnostsumperk.cz
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 22. 4. 2018
               
Děkuji za vaše dary při sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Vybrali jsme 2 040,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu: středa 16.45, neděle 10.30 hod.
 
Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na Camino, které se uskuteční od 27. do 29. dubna na farním středisku v Šumperku. Bližší informace na www.farnostsumperk.cz nebo Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk). Prosíme, přihlašujte se do středy 25. dubna.

Centrum pro rodinu zve na tradiční setkání pro ženy „Radost být ženou“. Jedná se o celodenní duchovní obnovu vedenou  Mgr. Františkou Böhmovou, program se uskuteční v sobotu 28. dubna od 9.30 do 16.30 na farním středisku. Téma setkání: O Boží vůli.  Na program je nutné se přihlásit. Příspěvek 100,- Kč.

Tak jako každý rok i letos  srdečně zveme na Charitní pouť s Pohádkovým lesem - jako poděkování tříkrálovým koledníkům, která se uskuteční v sobotu 12. 5. Od 12.15 do 14.45 zveme děti na  zábavné plnění pohádkových úkolů přímo  u kostelíčka - tentokrát v duchu pohádky „ Broučci“. Nebude chybět ani občerstvení (pro koledníky zdarma) a táborák. Od 15.00  bude sloužena v kostele Božího těla mše svatá.
 
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili v Šumperku páteční Mládežnické mše svaté a večeru chval s otcem Petrem Káňou. Také všem, kdo se podíleli na přípravě. Příští mše svatá pro mládež s večerem chval se uskuteční v pátek 18. 5. Už teď srdečně zveme.