Římskokatolická farnost Šumperk 3. neděle postní - 4. 3. 2018

Římskokatolická farnost Šumperk
www.farnostsumperk.cz
3. neděle postní - 4. 3. 2018
 
Děkujeme za vaše dary z minulé neděle při sbírce „Svatopetrský haléř“. Vybralo se 21 607,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý kromě soboty, kdy nebude mše svatá v 8.30, ale v 10.00 hod.
 
Pobožnost křížové cesty se koná v pátky přede mší svatou v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. Nedělní křížové cesty začínají duchovní promluvou.
                                       
V této postní době zveme všechny na adoraci denně od 20.00 do 21.00 hod. do kaple na farním středisku (kromě pátků).
 
V postu jsme vyzýváni k postní almužně. Do krabičky patří jen ty peníze, které ušetřím tím, že si něco odřeknu a tak mají hodnotu nejen materiální, ale i duchovní. Postní almužnu přineseme na Květnou neděli.
 
Dnes při východu z kostela obdržíte opět postní úkol na celý týden. Úkoly jsou rozlišené pro děti i dospělé: pro děti jsou různobarevné, pro dospěle jen bílé. Jestli se vám podařilo splnit úkol z minulé neděle, můžete si na naší společné "postní cestě" přišpendlit jednu stopu: děti malou, dospělí větší. Nástěnka je po vaší pravici v boční kapli.
 
Při odchodu z kostela obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.
 
Tento čtvrtek 8. 3. srdečně zveme všechny otce na modlitbu otců, která proběhne v rámci postní adorace v kapli na farním středisku od 20.00 do 21.00. Setkání bude pokračovat posezením v katechetické místnosti.
 
Příští neděli po mši svaté v 9.00 bude ministrantská schůzka.
 
Otec Slávek srdečně zve všechny farníky na oslavu svých 50. narozenin na mši svatou tuto sobotu 10. 3. v 10.00 hod. do farního kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku a také na následnou oslavu, která se uskuteční v kulturním domě v Bludově od 15.00 hod. Otec Slávek děkuje za pomoc a také děkuje za vaše modlitby. Pro všechny, kteří se nemají jak dostat do Bludova, bude připraven minibus, který odjede v 15.00 hod. od Mototechny a několikrát se otočí pro další zájemce. Bude tak kolovat do 16.00 hod. Zpátky pojede po 18.00 hod.

V pátek 23. a v sobotu 24. března se v Šumperku uskuteční Děkanátní setkání mládeže. Tentokrát bude společně také s děkanáty Zábřeh a Svitavy. Je to největší mládežnická akce, která se koná v našem děkanátu a také skvělá příležitost poznat ostatní mladé. Chtěli bychom pozvat všechny od 13-ti let. Můžete se těšit např. na Večer chval a koncert skupiny Adorare, přednášky zajímavých hostů, spoustu mladých lidí, mši s otcem arcibiskupem, velkou městskou hru a také na našeho hlavního hosta, kterým je Pavel Fischer. Na koncert Adorare bychom chtěli pozvat také všechny ostatní farníky, bude 24. března v 16.30 v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku. Více informací a přihlašování na www.bit.ly/dekanatko. Přihlašujte se prosím do 15. března