Římskokatolická farnost Šumperk Svátek Křtu Páně - 7. 1. 2018

Římskokatolická farnost Šumperk
www.farnostsumperk.cz
Svátek Křtu Páně -  7. 1. 2018
 
Dnes svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Po mši svaté v 9.00 hod. nám ukáží své vánoční představení děti a dospělí z Rapotína.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Jak nás k tomu vyzývají naši biskupové, chceme se připojit k modlitbě za dobou volbu nového prezidenta. Bude k tomu příležitost v pátek během pravidelné páteční adorace od 14.30. V kostele budou na lavicích připravené texty pro soukromou modlitbu, od 17.00 hod. se budeme modlit společně. Srdečně zveme.
 
Na společnou adoraci mládeže za prezidentské volby v pátek 12. ledna od 19.30 do 24.00 v kapli na farním středisku zve za mládež Ondřej Havlíček.
 
Tento pátek 12. 1. v 19.00 zveme na Modlitbu otců do kostela sv. Jana Křtitele. Po adoraci bude následovat posezení na farním středisku.
 
Od dnešní neděle se koná tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Podrobný program ekumenických bohoslužeb je na vývěskách a v novém čísle časopisu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto sobotu 13. 1. na 18.00 hod. jste zváni na ekumenickou bohoslužbu slova u nás v kostele sv. Jana Křtitele.
 
Během týdne přijímáme na faře ještě intence mší svatých na první pololetí 2018.
 
Srdečně děkujeme všem, kdo jste se v povánočních dnech, kdy byl náš kostel otevřen pro veřejnost, ujali služby pořadatelů, hlídali kostel a modlili se u jesliček. Pán Bůh zaplať.
 
V sobotu 3. února 2018 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Podrobnosti jsou na plakátku, všechny srdečně zve P. Antonín Pechal.
 
Paní Marie Valentová vás zve na středisko do farního knihkupectví, kde nabízí řadu zajímavých knih a také kalendáře na tento rok.
 
Při odchodu z kostela obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.
 
KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh vás zvou na Lidový ples v pátek 19. ledna v Katolickém domě v Zábřeze. Podrobné informace jsou na plakátcích.