Římskokatolická farnost Rapotín Svátek Křtu Páně - 7. 1. 2018

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
Svátek Křtu Páně -  7. 1. 2018
 
Dnes svátkem Křtu Páně končí vánoční doba.

Dnes na 15.00 hod. zveme na Tříkrálový koncert chrámového sboru a jeho hostů. Dobrovolné vstupné bude věnováno do tříkrálové sbírky.
 
Bohoslužby v tomto týdnu:
Ve čtvrtek nebude mše svatá, ale bohoslužba slova se svatým přijímáním.
V pátek bude mše svatá jako obvykle. Jak nás k tomu vyzývají naši biskupové, chceme se připojit k modlitbě za dobou volbu nového prezidenta. Bude k tomu příležitost v pátek během pravidelné páteční adorace od 17.45. Srdečně zveme.
 
Na společnou adoraci mládeže za prezidentské volby v pátek 12. ledna od 19.30 do 24.00 v kapli na farním středisku v Šumperku zve za mládež Ondřej Havlíček.
 
Od dnešní neděle se koná tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Podrobný program ekumenických bohoslužeb je na vývěsce a v novém čísle časopisu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto sobotu 13. 1. na 18.00 hod. jste zváni na ekumenickou bohoslužbu slova v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku.
 
Srdečně děkujeme všem, kdo jste se v povánočních dnech, kdy byl náš kostel otevřen pro veřejnost, ujali služby pořadatelů, hlídali kostel a modlili se u jesliček. Pán Bůh zaplať.
 
V sobotu 3. února 2018 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Podrobnosti jsou na plakátku, všechny srdečně zve P. Antonín Pechal.
 
Při odchodu z kostela obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.
 
KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh vás zvou na Lidový ples v pátek 19. ledna v Katolickém domě v Zábřeze. Podrobné informace jsou na plakátcích.