Římskokatolická farnost Šumperk Svátek Svaté Rodiny – 31. 12. 2017

Římskokatolická farnost Šumperk
www.farnostsumperk.cz
Svátek Svaté Rodiny – 31. 12. 2017
           
 
Dnes jsou bohoslužby jako každou neděli: 7, 9, 18.00 hod. Omlouváme se za chybu v časopise. Zítra není mše svatá v 7.00 ráno. Dnes v noci od 23.00 hod. zveme na adoraci v tichu před Nejsvětější Svátostí. V ostatní dny v týdnu budou mše svaté jako obvykle.
 
V lednu nebude tradiční středeční zpověď před prvním pátkem – nedávno totiž byla předsváteční zpověď. Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek od 15.00-18.00 hod.
 
P. Otto Sekanina zve na mši svatou do kostelíčka u Bludova v silvestrovskou noc ve 24.00 hod.
 
Informujeme o Tříkrálové sbírce v naší farnosti. Tříkrálová sbírka probíhá v celé České republice od 1. ledna. Jak se stalo už tradicí, naši koledníci vyrazí na koledování v sobotu, a to 6. ledna. Na mši svaté, která začíná v 8.30, dostanou vedoucí skupinek a děti Tříkrálové požehnání, a poté vyrazí koledovat. Pro koledníky bude připraven po koledování na farním středisku tradiční guláš a drobné občerstvení. Prosíme děti z farnosti, aby se zapojily do Tříkrálové sbírky svojí účastí, jedná se jen o několik hodin v jednom dni, které takto mohou věnovat dobré věci. Děkujeme předem za tuto službu.
 
V sobotu je slavnost Zjevení Páně. Mše svatá bude v 8.30 hod. Při mši svaté požehnáme tříkrálovým koledníkům. Je to také první sobota v měsíci, proto bude mše svatá spojená se zásvětnou modlitbou k Panně Marii. Půl hodiny přede mší svatou je modlitba svatého růžence.
 
V neděli za týden o svátku Křtu Páně po mši svaté v 9.00 hod. nám ukážou své vánoční představení děti a dospělí z Rapotína. Přijďte za týden na 9.00, a po mši svaté neodcházejte, srdečně zveme zvlášť všechny děti.
 
Od příští neděle 7. ledna se koná tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Podrobný program ekumenických bohoslužeb je na vývěskách a bude i za týden v novém čísle časopisu. Všichni jste srdečně zváni. V sobotu 13. 1. na 18.00 hod. jste zváni na ekumenickou bohoslužbu slova u nás v kostele sv. Jana Křtitele.
 
Během týdne přijímáme na faře ještě intence mší svatých na první pololetí 2018.
 
V tento poslední den v roce 2017 srdečně děkujeme těm, kdo pečujete o úklid a výzdobu kostela, kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, všem, kdo se zapojují ve farním společenství a ujímají se různých služeb. Děkujeme také vám všem, kteří zde přicházíte na bohoslužby za vaše dary, modlitby a všem nemocným za jejich modlitby a oběti.

Orientační předběžné finanční vyúčtování farnosti je na vývěsce v bočním vchodu. Díky všem za všechno! Pán Bůh zaplať!