Římskokatolická farnost Rapotín www.farnostsumperk.cz Svátek Svaté Rodiny – 31. 12. 2017

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
Svátek Svaté Rodiny – 31. 12. 2017
           
 
Dnes od 23.00 hod. bude zde v kostele adorace, která skončí o půlnoci. Všechny, kteří chtějí vejít takto, na kolenou, do nového roku, srdečně zveme. P. Otto Sekanina zve na mši svatou v kostelíčku u Bludova ve 24.00 hod.
 
Zítra bude mše svatá v 9.00 hod. V ostatní dny v týdnu budou mše svaté jako obvykle. V pátek večer v 18.15 oslavíme s předstihem sobotní slavnost Zjevení Páně a požehnáme tříkrálovým koledníkům.
 
V lednu nebude v Šumperku tradiční středeční zpověď před prvním pátkem – nedávno totiž byla předsváteční zpověď. Příležitost ke svátosti smíření bude v Rapotíně ve čtvrtek a pátek přede mší svatou.
 
V nedělí za týden 7. ledna zveme na Tříkrálový koncert. Dobrovolné vstupné bude věnováno do tříkrálové sbírky.
 
Od příští neděle 7. ledna se koná v Šumperku tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Podrobný program ekumenických bohoslužeb je na vývěskách a bude i za týden v novém čísle časopisu. Všichni jste srdečně zváni. V sobotu 13. 1. na 18.00 hod. jste zváni na ekumenickou bohoslužbu slova v kostele sv. Jana Křtitele.
 
V tento poslední den v roce 2017 srdečně děkujeme těm, kdo pečujete o úklid a výzdobu kostela, kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, všem, kdo se zapojují ve farním společenství a ujímají se různých služeb. Děkujeme také vám všem, kteří zde přicházíte na bohoslužby za vaše dary, modlitby a všem nemocným za jejich modlitby a oběti.

Orientační předběžné finanční vyúčtování farnosti je na vývěsce. Díky všem za všechno! Pán Bůh zaplať!