Římskokatolická farnost Šumperk 23. neděle v mezidobí – 10. 9. 2017

Římskokatolická farnost Šumperk
www.farnostsumperk.cz
23. neděle v mezidobí – 10. 9. 2017
               
 
Děkujeme za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybrali jsme 17 711,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Navíc bude mše svatá v úterý v 7.00 hod. ráno.
 
V úterý do 19.00 hod. se konají v kapli na středisku večerní adorace. Srdečně zveme na tuto večerní modlitbu.
 
Děti, které chodily po celý minulý školní rok do kostela a sbíraly samolepky o postavách, ať do neděle 24. 9. včetně, donesou své knížečky s nalepenými obrázky, podepsané jménem, příjmením a rokem narození. Kdo minule nedostal novou knížečku, dostane ji dnes po mši svaté.
 
Od příští neděle - 17.9. zveme holky a  kluky od první do šesté třídy, kteří rádi zpívají,  do Schóličky, která bude bývat každou po deváté do 11.30 hod. na farním středisku v katechetické místnosti.
 
Ve středu 13. 9. je další děkanátní fatimská pobožnost, tentokrát ve Velkých Losinách. Srdečně nás zve P. Milan Palkovič. Ze Šumperka pojede autobus v 16.15 od Mototechny, cena 50,- Kč. Návrat hned po zakončení pobožnosti. Prosím ale, abyste se dnes napsali na seznam u bočního vchodu.
 
V tomto týdnu se také koná národní pouť do Fatimy. Můžete ji sledovat v TV Noe. Podrobný program televizních přenosů obdržíte při odchodu z kostela.
 
Farnosti Rapotín a Velké Losiny vás zvou na Svatováclavskou zábavu, která se uskuteční v Kulturním centru v Rapotíně v sobotu 30. 9. Vstupenky v ceně 90,- Kč si můžete objednat v sakristii nebo během týdne v kanceláři.
 
Poprázdninová příprava na biřmování začala pro dospělé minule pondělí a pro mládež ve středu začne 20. 9. v 19.00 také na farním středisku.
 
Otec Vilém srdečně zve mládež na společné setkávání mládeže každý 2. a 4. pátek v měsíci na farní středisko v Šumperku od 19.15. Obsahem bude modlitba, společné téma, povídání nad šálkem čaje.
 
Paní Marie Valentová vás zve na středisko do farního knihkupectví, kde nabízí řadu zajímavých knih a také stolní kalendáře na nový rok.