Římskokatolická farnost Rapotín 23. neděle v mezidobí – 10. 9. 2017

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
23. neděle v mezidobí – 10. 9. 2017
               
 
Děkuji za vaše dary na opravy kostela a vybudování sanitárního zázemí z minulé neděle. Darovali jste 4673,- Kč. Dnes ve sbírce na opravy pokračujeme. Pán Bůh zaplať.
 
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Mše svaté ve všední dny v 19.15 budou ještě pokračovat až do konce září.
 
V sobotu 16. září je ve farnosti Rapotín adorační den. Po celý rok se v jedné nebo ve dvou určených farnostech farníci po celý den modlí za celou arcidiecézi a kněžský seminář. Nejsvětější svátost bude vystavená k adoraci od 15.00 hod. - 18.00 hod., kdy bude ukončená požehnáním. Prosíme, pamatujte na to a naplánujte si tento den tak, aby se stal opravdovým dnem modlitby pro každého z nás. Na stolku vzadu v kostele je také rozpis, na který se napište, abychom měli jistotu, že bude stále někdo v kostele.
 
Děti, které chodily po celý minulý školní rok do kostela a sbíraly samolepky o postavách, ať do neděle 24. 9. včetně, donesou své knížečky s nalepenými obrázky, podepsané jménem, příjmením a rokem narození. Kdo minule nedostal novou knížečku, dostane ji dnes po mši svaté.
 
Výuka náboženství pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ by měla předběžně probíhat jako loni ve škole ve Vikýřovicích ve čtvrtek od 14.30 do 15.15. První hodina bude ve čtvrtek 14. 9. Prosíme, aby přišly i ty děti, které ještě do náboženství nechodily. Těší se na vás pan kaplan.
 
Ve středu 13. 9. je další děkanátní fatimská pobožnost, tentokrát ve Velkých Losinách. Srdečně nás zve P. Milan Palkovič, jeho pozvánku a program najdete za týden v časopise. Z Rapotína pojede autobus v 16.30 za všech zastávek, cena 50,- Kč. Návrat hned po zakončení pobožnosti. Prosím ale, abyste se dnes napsali na seznam vzadu v kostele.
 
V tomto týdnu se také koná národní pouť do Fatimy. Můžete ji sledovat v TV Noe. Podrobný program televizních přenosů obdržíte při odchodu z kostela.
 
Farnosti Rapotín a Velké Losiny vás zvou na Svatováclavskou zábavu, která se uskuteční v Kulturním centru v Rapotíně v sobotu 30. 9. Vstupenky v ceně 90,- Kč si můžete objednat na stolku vzadu v kostele.
 
Poprázdninová příprava na biřmování začala pro dospělé minule pondělí a pro mládež ve středu začne 20. 9. v 19.00 také na farním středisku.
 
Otec Vilém srdečně zve mládež na společné setkávání mládeže každý 2. a 4. pátek v měsíci na farní středisko v Šumperku od 19.15. Obsahem bude modlitba, společné téma, povídání nad šálkem čaje.