Římskokatolická farnost Rapotín 22. neděle v mezidobí – 3. 9. 2017

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
22. neděle v mezidobí – 3. 9. 2017
               
 
Děkuji za vaše dary na opravy kostela a vybudování sanitárního zázemí z minulé neděle. Darovali jste 4 047,- Kč. Dnes ve sbírce na opravy pokračujeme. Pán Bůh zaplať.
 
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Mše svaté ve všední dny v 19.15 budou ještě pokračovat až do konce září.
 
Děti, které chodily po celý minulý školní rok do kostela a sbíraly samolepky o postavách, ať do neděle 24. 9. včetně, donesou své knížečky s nalepenými obrázky, podepsané jménem, příjmením a rokem narození.
 
Výuka náboženství pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ by měla předběžně probíhat jako loni ve škole ve Vikýřovicích ve čtvrtek od 14.30 do 15.15. První hodina bude ve čtvrtek 14. 9. Prosíme, aby přišly i ty děti, které ještě do náboženství nechodily. Těší se na vás pan kaplan.
 
Ve středu 13. 9. je další děkanátní fatimská pobožnost, tentokrát ve Velkých Losinách. Srdečně nás zve P. Milan Palkovič, jeho pozvánku a program najdete za týden v časopise. Z Rapotína pojede autobus v 16.30 za všech zastávek, cena 50,- Kč. Návrat hned po zakončení pobožnosti. Prosím ale, abyste se napsali na seznam vzadu na stolku nebo zavolali či napsali na e-mailovou adresu farnosti Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do příští neděle 10. 9.
 
Pravidelné programy Centra pro rodinu začínají v týdnu od 18. září. O které programy se jedná, si můžete přečíst v TamTamu.
 
Srdečně zveme všechny ženy z celého děkanátu na děkanátní setkání Modliteb matek.  Uskuteční se tuto sobotu 9. 9. na farním středisku v Šumperku od 15.00 do 18.00 hod. Program povedou samotné koordinátorky národního hnutí Modliteb matek. Součástí programu je společná diskuse, svědectví a společná modlitba. Vítány jsou jak ty ženy, které se do Modliteb matek aktivně zapojují, tak i ty, které se chtějí s touto iniciativou seznámit.
 
Farnosti Rapotín a Velké Losiny vás zvou na Svatováclavskou zábavu, která se uskuteční v Kulturním centru v Rapotíně v sobotu 30. 9. Vstupenky v ceně 90,- Kč si budete moci objednat od příštího týdne po mši svaté před kostelem.
 
Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.
 
Poprázdninová příprava na biřmování začíná pro dospělé již zítra v pondělí 4. 9. v 19.00 na farním středisku v Šumperku a pro mládež ve středu 20. 9. v 19.00 také na farním středisku.
 
Otec Vilém srdečně zve mládež na společné setkávání mládeže každý 2. a 4. pátek v měsíci na farní středisko v Šumperku od 19.15. Obsahem bude modlitba, společné téma, povídání nad šálkem čaje.