Římskokatolická farnost Rapotín www.farnostsumperk.cz 30. neděle v mezidobí – 29. 10. 2017

s
Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
30. neděle v mezidobí – 29. 10. 2017
               
 
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
středa, čtvrtek, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.
 
Ve středu 1. 11. na slavnost Všech svatých bude mše svatá v 18.15. Ve čtvrtek 2. 11. na dušičky bude mše svatá také v 18.15. Po mši svaté bude průvod a pobožnost za zemřelé na hřbitově. Kéž naše přítomnost a modlitba na hřbitově je svědectvím, že hřbitov není jen smutné pohřebiště, ale místo modlitby a naděje. V pátek bude mše svatá jako obvykle v 18.15.

V Rejcharticích bude mše svatá a pobožnost za zemřelé na hřbitově v sobotu 11. 11. v 16.00 hod.
 
V Šumperku ve středu 1. 11. na slavnost Všech svatých bude mše svatá ráno v 8.30 a večer v 18.00. Bude to také zpovědní den, zpověď ale skončí už v 16.30. Rozpis zpovědníků je na vývěsce. Ve čtvrtek 2. 11. na dušičky bude mše svatá v Šumperku ráno v 8.30 v kostele a také tradičně v 17.00 na hřbitově.
Příležitost ke svaté zpovědi v Rapotíně bude ve středu půl hodiny přede mší svatou.

Za všechny zemřelé se chceme modlit v dušičkovém období. Pamatujme, že za ně můžeme získávat odpustky. Až  do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Podrobné informace máte na vývěskách.

Příští neděli bude tradiční dušičková sbírka na Arcidiecézní Charitu.